Saltar al contingut

L'Accessibilitat Web a l'Administració Pública: Normatives i Obligacions

12 octubre, 2023

L'accessibilitat web a l'administració pública a Espanya és un tema de vital importància per garantir la igualtat de tots els individus en accedir als diferents portals web del sector públic. En aquest article explorarem les normatives i obligacions establertes, així com les possibles sancions per l'incompliment de l'accessibilitat web.

 
  • Quina és la normativa daccessibilitat vigent per a ladministració pública?

La normativa actual que exigeix als portals web de les administracions públiques complir amb els criteris establerts és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquest Reial decret estableix que els llocs web i les aplicacions mòbils de les administracions públiques han de complir els requisits d'accessibilitat establerts a la norma internacional WCAG 2.1, nivell AA. Això implica proporcionar característiques i funcionalitats que facilitin la navegació i la comprensió de la informació per a les persones amb discapacitat.

 
  • Quin nivell daccessibilitat han de tenir les pàgines web del sector públic?

Concretant al sector públic, la legislació vigent estableix que les administracions públiques han de complir almenys amb el nivell AA d'accessibilitat en els seus continguts i aplicacions web.

El nivell AA d'accessibilitat exigeix a les administracions públiques alguns aspectes clau, com lús de text alternatiu per a les imatges, un contrast adequat de colors, etiquetes descriptives per a elements interactius, una organització i estructura clara de la informació, i opcions daccessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva o visual.

Complir aquests requisits permet que les persones amb discapacitats accedeixin i utilitzin els serveis en línia de les administracions públiques de manera efectiva.

Tot i que el mínim establert és el nivell AA, hi ha la possibilitat d'assolir un nivell superior d'excel·lència en accessibilitat web, conegut com nivell AAA. Tot i que no és obligatori, assolir aquest nivell representa un estàndard ideal perquè la pàgina web es converteixi en una referència, oferint avantatges en termes de reputació i visibilitat.

 
  • Quines són les sancions si el portal web duna institució pública no és accessible?

En cas d'incompliment d'aquestes obligacions, el Reial decret estableix multes econòmiques que poden variar des d'un mínim de 301 euros fins a un màxim de 1.000.000 d'euros, depenent de la gravetat i la reincidència de l'incompliment. Per a infraccions lleus, la sanció no excedirà els 30.000 euros, mentre que per a infraccions greus no superarà els 90.000 euros.

A més, l'incompliment de les obligacions d'accessibilitat pot tenir implicacions de reputació i legal, ja que pot afectar la imatge de l'administració pública i donar lloc a demandes per discriminació o exclusió de persones amb discapacitat.

En resum, les sancions per incompliment de les obligacions d'accessibilitat web a les administracions públiques poden incloure advertiments, requeriments d'esmena i multes econòmiques.

 
  • Quins són els terminis de justificació daccessibilitat del meu portal web?

El RD 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2018 i va establir que totes les webs referents al sector públic de nova creació des d'aquesta data haurien d'ajustar-se als requisits establerts, per la qual cosa parlem d'una exigència pràcticament immediata des de la seva entrada a vigor.

Per a les aplicacions mòbils de les institucions públiques, es va trigar més a exigir aquesta adaptació. Concretament aquest requeriment es va imposar el juny del 2021.

Per això en termes d'accessibilitat si el vostre portal web o aplicació mòbil pertany a una administració pública i encara no compten amb el nivell mínim establert, hauràs d'afrontar aquest desafiament de manera urgent, ja que et trobaries fora de termini.

 
  • Quin és el paper d'Accessia Soluciones en el procés?

A Accesia Soluciones, comptem amb un equip expert en accessibilitat web. Ens ajustem a les necessitats de cada projecte per complir el RD 1112/2018.

El nostre Assistent d'Accessibilitat ajustarà el vostre lloc web, segons les normes WCAG 2.1 i EN 301 549. Està a les teves mans triar l'equip correcte d'especialistes en accessibilitat web per assegurar que el teu lloc web no tingui limitacions per a cap usuari o visitant.

 

No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres! Si tens qualsevol dubte sobre l'accessibilitat del teu portal web o vols saber més sobre la matèria, no dubtis a contactar-nos. A Accesia Soluciones, estem aquí per ajudar-te a complir amb les normatives i garantir que el teu lloc web sigui accessible per a tothom.

© 2024 Accesia Soluciones SL – Tots els drets reservats